Polityka prywatności

Polityka cookies

Informacje o polityce prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Agrolmet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  ul. Nowa 1, 88-140 Gniewkowo, NIP 556 277 59 50, REGON: 380517846, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000732027.

2) kontakt z nami: e-sklep@agrolmet.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas nieokreślony do czasu zażądania ich usunięcia

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji zamówienia

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Szanowni Państwo,

Firma Agrolmet Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  ul. Nowa 1, 88-140 Gniewkowo, NIP 556 277 59 50, REGON: 380517846, jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe na terenie Unii Europejskiej, od 25 maja 2018 roku będzie zobowiązany do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych potocznie RODO lub GDPR).

 

Jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, jesteśmy Administratorem Państwa Danych Osobowych.


Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

- realizacji umowy, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- marketingowym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- subskrypcji do newslettera, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- realizacji zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administrator przetwarza Państwa dane takie jak: imię i nazwisko / nazwa firmy, adres pocztowy, numer NIP, REGON, PESEL oraz dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową realizacji wyżej wymienionych celów.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest Firma Agrolmet Sp. z o.o. SP. Komandytowa. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Państwa dane przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

 

Każdej osobie, której dane przetwarzamy w dowolnym momencie przysługuje prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych,

- usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zapewniamy, że stosujemy odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne by zapewnić bezpieczeństwo Państwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Administrator Danych Osobowych nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sposób automatyczny wpływający na Państwa prawa.

 

Wszelkie pytania i informacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres: e-sklep@agrolmet.pl